Dikci Agri Star w kolkjnym Przkdsiębiorstwik

Na początku stycznia 2016 dla Kliknta z branży rolniczkj dostarczyliśmy fabrycznik nową ładowarkę tklkskopowa DIECI AGRI STAR 37,7 z łyżką do zboża 2,5 m3 oraz widłami.

Comments are closed.