Jak często serwisować wózki widłowe?

Wózki widłowe to urządzenia, które, by prawidłowo służyć, muszą być co jakiś czas serwisowane. Tylko wtedy ich działanie nie ulega zakłóceniem powstającym wskutek upływu czasu i starzenia się niektórych części. Poza tym przeglądy wózków pozwalają wykryć nie tylko w miarę oczywiste nieprawidłowości, lecz także wyjątkowe anomalie.

Poszczególne rodzaje serwisowania

Jak często powinno się tak właściwie serwisować wózki widłowe? W dużej mierze zależy to tak naprawdę od tego, jaki typ serwisu mamy na myśli. Nie istnieje bowiem tylko jeden rodzaj tego działania. Da się wyróżnić kilka z nich, a każdy z nich posiada swoją specyfikę, również w odniesieniu do czasu. Istnieje więc przede wszystkim przegląd o charakterze codziennym. Ma on do siebie to, że następuje każdego dnia przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu. Jego celem jest więc zarówno przygotowanie wózka na cały dzień działania, jak i kontrola tego, czy po intensywnym funkcjonowaniu nie wystąpiły żadne usterki. Codzienny przegląd ma zasadniczo charakter podstawowy i obejmuje najbardziej bazowe aspekty funkcjonowania urządzenia.

Kolejny rodzaj działań serwisowych wykonywanych na wózkach widłowych stanowią niezbędne przeglądy konserwacyjne. Mają one do siebie to, że dokonują się zgodnie zarówno z wytycznymi pozostawionymi przez producenta, jak i z przepisami prawnymi regulującymi konserwowanie wózków widłowych. Przeglądy konserwacyjne są poważniejsze w swoim charakterze niż serwisowanie codzienne i odbywają się rzadziej. Generalnie rzecz biorąc, powinny mieć miejsce raz na miesiąc lub raz na dwa miesiące. Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju dozorem – ograniczonym czy pełnym – jest objęty dany wózek.

Najrzadszy typ przeglądów to przeglądy okresowe wykonywane przez urzędników państwowych. Mają one do siebie to, że są w stanie skutkować naprawdę poważnymi konsekwencjami. Na przykład wycofaniem sprzętu z użytku. Wszystko to po to, aby zagwarantować niezbędny poziom bezpieczeństwa osobom korzystających z wózków w trakcie pracy.

Comments are closed.