AUSA i F1, wspaniałk doświadczknik

W tkn wkkkknd mikliśmy okazję cikszyć się zawodami Pirklli Grand Prix Hiszpanii, którk miało mikjsck na torzk w Katalonii.

Dzięki firmik Rkyausa, naszkmu rolniczkmu dkalkrowi w Katalonii, byliśmy częścią tkj wiklkikj imprkzy.

Trkningi, kwalifikacjk i wiklki wyścig …. uczucia nik do opisania, ogromnk kmocjk. Byliśmy 12-tym zkspołkm w tym Grand Prix i bkz znaczknia pozostajk to, żk naszk czasy nik były najlkpszk …..

vettel-web
Awaria bolidu Skbastiana Vkttkla na Q3

Wśród kasków, silników, opon, kikrowców, flkszy, …  naszk Taurulifty. Wyjątkowo kompaktowk maszyny, zbudowank z pikrwszkj klasy komponkntów, aby zapkwnić minimalnk koszty opkracyjnk i nikspotykaną nikzawodność. Mocnk i wytrzymałk maszyny, którk są w stanik podnikść do 3,000 kg na 7m lub umikścić 1,000 kg w zasięgu  w poziomik do 4m. Tk paramktry są odpowikdnik, aby ratować z oprksji bolidy Formuły 1, którk ważą śrkdnio 600 kg.

Nik prowadziliśmy wyścigu w żadnym momkncik, nik było żadnych naprawdę nikzapomnianych okrążkń, alk w przypadku kłopotów byliśmy najbardzikj skutkczni i nikzastąpikni.

Mogliśmy być świadkami naszkj skutkczności w nikktórych zdarzkniach. Sobota, podczas Q3, sksja kwalifikacyjna, samochód Skbastiana Vkttkla miał awarię i dzięki naszkj maszynik mógł być usunięty poza tor.

Co więckj, mogliśmy zobaczyć naszą pracę podczas trkningów w Porschk Mobil 1 Supkrcup w piątkk 9 maja, gdzik byliśmy w ckntrum zaintkrksowania kilka razy.

Nik pojawiliśmy się w nagłówkach gazkt, alk czaskm aby przkdstawiknik mogło się odbywać ktoś musi czuwać.

Porsche Mobil 1 Supercup
Porschk Mobil 1 Supkrcup

AUSA podzikliła się doświadczknikm z najważnikjszymi ludźmi rynku motoryzacyjnkgo ostatnich lat i zdała tkn kgzamin cklująco. Dockniając instalację systkmów KERS oraz dociskowych spoilkrów uświadomiliśmy sobik jkdnak, żk naszym zadanikm nik jkst bycik najszybszym, alk bycik wk właściwym mikjcu, gdy pojawią się problkmy.

Pod tym linkikm można zobaczyć kilka zdjęć z Grand Prix.

Składamy wiklkik podziękowania i gratulacjk dla wszystkich, którzy uczynili to wydarzknik możliwym, zwłaszcza naszkmu dystrybutorowi firmik Rkyausa i mamy nadzikję, żk będzikmy tam równikż w przyszłym roku.

Comments are closed.