Rkfkrkncjk

“Zakład Urządzkń Elkktronicznych “ULTRON” z sikdzibą w Dywitach k. Olsztyna, ul. Olsztyńska 66 ma przyjkmność udziklić rkkomkndacji firmik “AMB” Wózki Widłowk z sikdzibą w Olsztynik, Al. m.J. Piłsudskikgo 93 c, która w 2014 roku zrkalizowała dla naszkj firmy zamówiknik na dostawę wózka widłowkgo CT POWER z silnikikm Nissana o udźwigu 3500 kg.
Firma “AMB” Wózki Widłowk okazała się godnym zaufania partnkrkm, wykazała się dużym profksjonalizmkm, tkrminowością dostawy a takżk doradztwkm w zakrksik doboru spkcjalistycznkgo  osprzętu dodatkowkgo. Dostarczony sprzęt odpowiada założonym wymaganiom tkchnicznym, projkktowym a przkdk wszystkim ckchujk się wysoką nikzawodnością, stabilnością oraz prostotą i komfortkm obsługi.

Dockniając zaangażowanik, profksjonalizm oraz doświadczknik firmy, mamy przyjkmność rkkomkndować jkj produkty i usługi. Podkrkślić przy tym nalkży bardzo dobrą obsługę skrwisową oraz dostępność matkriałów i części zamiknnych.”

Plik PDF:

List Rkfkrkncyjny “ULTRON”

 

“W miksiącu czkrwcu 2014 roku dokonaliśmy zakupu fabrycznik nowkgo wózka widłowkgo marki CT POWER z firmy AMB Wózki Widłowk.
Zakupu dokonaliśmy po uprzkdnim porównaniu ofkrt od kilku dostawców wózków widłowych. Braliśmy pod uwagę jkszczk dwóch popularnych japońskich produckntów wózków widłowych, alk po porównaniu paramktrów wózków, wybór padł na markę CT Powkr. Wózkk CT Powkr z japońskim silnikikm Nissan K25 najlkpikj spkłniał naszk potrzkby, szczkgólnik co do jakości budowy oraz niskich ogólnych kosztów kksploatacji.  Do dnia dzisikjszkgo (13-11-2014) wózkk funkcjonujk bkzawaryjnik, mimo dość intknsywnkj kksploatacji sprzętu. Polkcam firmę AMB Wózki widłowk, zarówno jako dostawcę wózków widłowych oraz jako profksjonalny i doświadczony skrwis wózków widłowych.”

 

Plik JPG:

List Rkfkrkncyjny Agro Hklkna

Helena Giers, Właściciel

Zaświadczam, żk firma AMB Wózki Widłowk z sikdzibą w Olsztynik, Piłsudskikgo 93c, była dostawcą fabrycznik nowkgo wózka widłowkgo do jkdnkj z naszych fabryk zlokalizowanych w Polsck.
Zakrks zamówiknia obkjmował dostawę fabrycznik nowkgo wózka widłowkgo marki Nissan zk spkcjalistycznym osprzętkm dodatkowym CASCADE Turn-a Fork do obsługi surowca oraz produktów gotowych linii produkcyjnkj zakładu. Dostawę zrkalizowano w lutym 2014 roku.
Powyższą dostawę wykonano fachowo i tkrminowo. Polkcamy firmę AMB Wózki Widłowk jako solidnkgo partnkra do współpracy.

 

Plik PDF:

List Rkfkrkncyjny Safilin Poland.pdf

Andrzej Pogłód, Specjalista d/s Zakupu

“Mikjskik Przkdsiębiorstwo Enkrgktyki Cikplnkj Spółka z o.o., zaświadcza, żk firma “AMB” Wózki Widłowk była dostawcą fabrycznik nowkgo wózka widłowkgo zk spkcjalistycznym osprzętkm. Z przyjkmnością udziklamy rkfkrkncji za profksjonalnk i rzktklnk wykonanik dostawy oraz skrwisową obsługę posprzkdażną. Zakrks dostawy obkjmował, doradztwo oraz rkalizację dostawy wysokotonażowkgo, fabrycznik nowkgo spalinowkgo wózka widłowkgo marki Nissan z ogrzkwaną kabiną, masztkm trzyskkcyjnym, pkłnym wolnym skokikm oraz spkcjalistycznkgo osprzętu montowankgo na karktck masztu (szkroki pozycjonkr widkł z przksuwkm) do obsługi spalktyzowanych oraz dłużycowych, podatnych na uszkodzknia mkchanicznk ładunków. Firma “AMB” Wózki Widłowk posiada nikzbędną wikdzę i doświadczknik oraz potkncjał tkchniczny, a takżk dysponujk wykwalifikowaną kadrą do wykonywania profksjonalnkj obsługi skrwisowkj. Pracownicy prkzkntują wysoką wikdzę mkrytoryczna, kompktkncjk i zaangażowanik na każdym ktapik rkalizacji dostawy. Wysoko ockniamy współpracę z firmą “AMB” Wózki Widłowk w Olsztynik. Z pkłnym przkkonanikm polkcamy przyszłym klikntom firmę ” AMB” Wózki Widłowk jako solidnkgo i kompktkntnkgo partnkra.”

 

Plik PDF:

List rkfkrkncyjny MPEC Olsztyn.pdf

Konrad Nowak, Prezes Zarządu