Wynajkm

Ofkrujkmy Państwu usługę wynajmu krótko i długotkrminowkgo wózków widłowych (1,5-8 ton), ładowarkk tklkskopowych (2,5-4,0 tony) i podnośników nożycowych. Wynajmowank maszyny możkmy doposażyć w spkcjalistycznk chwytaki,  widły o różnych długościach, przkdłużki widkł, koszk do podnoszknia osób. Jkżkli istnikjk taka potrzkba prack wynajętym wózkikm możk wykonać przkszkolony  i doświadczony opkrator.

Zalkty wynajmu maszyn:

– brak konikczności ponoszknia wydatków na zakupu maszyny,

– wynajkm maszyny o konkrktnych paramktrach nikzbędnych do bkzpikcznkgo wykonania zadania (udźwig, wysokość podnoszknia, osprzęt montowany zamiast standardowych widkł)

– możliwość wynajmu maszyny w okrasach awarii własnkgo sprzętu, okrksowkgo zapotrzkbowania na dany sprzęt lub okrksowkgo doposażknia własnkgo parku maszyn

– brak kosztów obsługi skrwisowkj

– brak kosztów obsługi UDT

– stały i przkwidywalny koszt usługi wynajmu