Wynajem

Oferujemy Państwu usługę wynajmu krótko i długoterminowego wózków widłowych (1,5-8 ton), ładowarek teleskopowych (2,5-4,0 tony), minikoparek i podnośników nożycowych. Wynajmowane maszyny możemy doposażyć w specjalistyczne chwytaki,  widły o różnych długościach, przedłużki wideł, kosze do podnoszenia osób. Jeżeli istnieje taka potrzeba prace wynajętym wózkiem może wykonać przeszkolony  i doświadczony operator.

Zalety wynajmu maszyn:

– brak konieczności ponoszenia wydatków na zakupu maszyny,

– wynajem maszyny o konkretnych parametrach niezbędnych do bezpiecznego wykonania zadania (udźwig, wysokość podnoszenia, osprzęt montowany zamiast standardowych wideł)

– możliwość wynajmu maszyny w okrasach awarii własnego sprzętu, okresowego zapotrzebowania na dany sprzęt lub okresowego doposażenia własnego parku maszyn

– brak kosztów obsługi serwisowej

– brak kosztów obsługi UDT

– stały i przewidywalny koszt usługi wynajmu