Wynajem

Oferujemy Państwu usługę wynajmu krótko i długoterminowego wózków widłowych. Oferujemy wózki widłowe o udźwigu od 1,5 t do 8 ton z masztami o różnych wysokościach podnoszenia. Wózki możemy doposażyć w specjalistyczne chwytaki,  widły o różnych długościach. Jeżeli istnieje taka potrzeba prace wynajętym wózkiem może wykonać przeszkolony  i doświadczony operator.

Zalety wynajmu wózków widłowych:

– brak konieczności ponoszenia wydatków na zakupu wózka widłowego,

– wynajem wózka o konkretnych parametrach niezbędnych do bezpiecznego wykonania zadania (udźwig, wysokość podnoszenia, osprzęt montowany zamiast standardowych wideł)

– możliwość wynajmu wózka w okrasach awarii własnego sprzętu, okresowego zapotrzebowania na dany sprzęt lub okresowego doposażenia własnego parku maszyn

– brak kosztów obsługi serwisowej

– brak kosztów obsługi UDT

– stały i przewidywalny koszt usługi wynajmu